Udvalg 2023/2024

Udvalgene:

Medlemsudvalg Formand: Johnny Sørensen
Medlemmer: Mikkel Stig, Jan Sonnesen, Kim Christensen

IR/YCE Formand: Robert Vernersen

Aktivitets/Programudvalg Formand: Carsten Sørensen
Medlemmer: John Thorsen, H.C. Christensen, Claus Hansen,
Toni Jespersen, Klaus Kirk Jensen

PR Formand: Carsten Sørensen
Medlem: Bjørn Møller

Katastrofehjælpen/LCIF Formand: Bjørn Møller

Misbrugudvalg Formand: Jan Sonnesen
Medlemmer: Aksel Pedersen

Jubilæumsudvalg. Johnny Sørensen
Medlemmer: Preben Højlund, Robert Vernersen, Willy B. Hansen

Julelotteriudvalg Formand: Michael Levin
Medlemmer: Jørn Lyth

IT Udvalg Formand: Carsten Sørensen

Weekendtur / Golf / Formand: Johnny Sørensen
Sociale arrangementer Medlemmer: Lars Ole Jensen, Tom Frandsen

Seniorudvalg:
Formand Erik Kaas Hansen
Medlemmer Jan Madsen, John Thorsen

Revisor: Anker Lundholm