Udvalg 2020/2021

Udvalgene:

Medlemsudvalg Formand: John Thorsen
Medlemmer: Nicklas Lind

IR/YCE Formand: Robert Vernersen
Medlemmer: Ronnie Toft

Aktivitets/Programudvalg Formand: Jørgen M. Jensen
Medlemmer: Johnny Sørensen, Carsten Sørensen, Mikkel Stig,
Toni Jespersen, Bjørn Møller

PR Formand: Hans Christian Andersen

Katastrofehjælpen Formand: Jacob Jeppesen

Misbrugudvalg Formand: Aksel Pedersen
Medlemmer: Claus Hansen

LCIF Formand: Jacob Jeppesen

Fiskeriaktionsudvalg Formand: Carl Jesper Hermansen
Medlemmer: H.C. Christensen, Jan Madsen, Jan Sonnesen,
Henry M. Petersen, Willy B. Hansen, Erik Kaas Hansen

Julelotteriudvalg Formand: Michael Levin
Medlemmer: Niels Ebbe Hvid, Jørn Lyth, Jens Henriksen

IT Udvalg Formand: Hans Christian Andersen

Weekendtur / Golf / Formand: Johnny Sørensen
Sociale arrangementer Medlemmer: Lars Ole Jensen, Tom Frandsen, Kurt Isaksen, Erik Kaas Hansen

Revisor Anker Lundholm