Velgørenhed

I Lions Club Skagen er vi optaget af at iværksætte aktiviteter der kan indsamle midler, som vi så sidenhen kan uddele til foreninger, organisationer samt enkeltpersoner.

Alle indsamlede midler går 100% ubeskåret til velgørenhed. Vi har således opdelt vores økonomi i to forskellige "kasser". Klubkassen som omhandler alt vedrørende selve klubbens drift, og så en særskilt del der omhandler alt vedrørende vores aktiviteter.

Derved vil alle midler der indsamles gå ubeskåret til donationer til de organisationer, foreninger eller enkelt personer der gennem ansøgning kommer i betragtning.

Lions Club Skagen støtter humanitært og velgørende formål, primært i lokalområdet, men dog også gennem Lions Danmark både nationalt samt internationalt.