Aktiviteter i Lions Club Skagen

Vi har 3 primære aktiviteter, som går igen hvert år, og disse er grundkernen i de indtægtsgivende aktiviteter, der sikrer at vi hver år er i stand til at donerer beløb til velgørenhed i samfundet.

Vi vil gerne sige tak til alle jer der støtter os i vores virke, uden jer ville det ikke være muligt at yde den hjælp som vi gør.

Ud over ovenstående aktiviteter, gennemfører vi fra tid til anden, andre mindre enkeltstående aktiviteter i bestræbelserne på at skaffe midler til velgørenhed.