Ansøg om støtte

Lions Club Skagen støtter humanitært og velgørende formål, primært i lokalområdet, men dog også gennem Lions Danmark både nationalt samt internationalt.

Her finder du information om, hvordan du søger støtte til dit formål.

Bemærk! Fremsend din ansøgning i god tid! Vi behandler ansøgninger på vores bestyrelsesmøder først, og sidenhen indstilles de på vores medlemsmøder. Der er perioder i løbet af året, hvor vi ikke mødes særligt ofte, så derfor husk at fremsende din ansøgning i god tid, gerne med op til 3 måneders frist!

Fremsend din ansøgning med eventuelle vedhæftede bilag til: skagen@lions.dk

Din ansøgning skal indeholde følgende:

 • Ansøgers navn.
 • Ansøgers adresse.
 • Ansøgers telefonnummer.
 • Ansøgers email adresse.
 • Ansøges der som enkeltperson, gruppe eller forening?
 • Ansøgte beløb.
 • Oplysninger om hvad det ansøgte beløb bruges til, og gerne en tidshorisont for projektet/aktiviteten.
 • Budget eller som et absolut minimum, et økonomisk overslag for projektet/aktiviteten.
 • Information om hvorvidt at der ansøges andre steder, og i givet fald hvor.

Bemærk venligst.

 • For at få udbetalt støtten, skal der efterfølgende fremsendes dokumentation for at projektet/aktiviteten er gennemført.
 • Kun i få og særlige tilfælde udbetales støtten forlods, hvorefter at dokumentation efterfølgende fremsendes.
 • Der udbetales ikke støtte til allerede afholdte arrangementer.
 • Der udbetales ikke støtte til overskudsgivende aktiviteter.
 • Hvis projektet/aktiviteten giver overskud, skal den forholdsmæssige andel fra Lions Club Skagen's donation tilbagebetales.
 • Eventuelle skattemæssige konsekvenser for udbetalt støtte påhviler alene modtager af støtten.
 • Modtager af støtte forpligter sig til at deltage i Lions Club Skagen PR arbejde omkring ydet støtte. Som minimum ved at der oplyses om udbetalt støtte på vores hjemmeside, men i nogle tilfælde gennem foto og pressemeddelelse.